Helyi közösség

A Mohácsi Helyi Közösség Helyi akciócsoport a 2014-2020-as programidőszakra vonatkozó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája Mohács város közigazgatási területére terjed ki és ezzel több, mint 18 ezer főt érint. A város adottságai környezeti, társadalmi, gazdasági téren is beavatkozásokat igényelnek, e stratégia végrehajtásával főleg kulturális területen érhetők el pozitív változások.

A stratégia a város közösségi kulturális téren kitűzött jövőképének elérése érdekében kijelölt átfogó stratégiai cél az alábbi: „Minőségi életkörülmények biztosítása magas hozzáadott értékű, közösségek által megvalósított közösségi, kulturális jellegű fejlesztések révén”

Az átfogó cél elérését specifikus célok segítik, amelyek területei a közösségi kezdeményezések és szerveződések támogatása; a minőségi kultúra és közművelődés rendelkezésre állása; a mai fiatalokat megtartó és helyi identitást erősítő élettér megteremtése; és nem utolsó sorban a fenntartható idegenforgalmat segítő környezet fejlesztése.

A célok elérését a különböző operatív programok nyújtotta támogatási lehetőségek figyelembe vételével a stratégiában megfogalmazott alábbi műveletek segítik:

  1. Kulcsprojekt: Civil Közösségi Ház kialakítása
  2. Civil társadalom szerepének, tevékenységeinek erősítése infrastruktúrafejlesztés által
  3. Civil társadalom szerepének, tevékenységeinek erősítése programok támogatása
  4. Sportolási és egyéb szabadidős szolgáltatások, programok támogatása
  5. Kultúrát, közművelődést szolgáló intézmények, önkormányzatok működési helyszínének fejlesztése
  6. Kultúrát, közművelődést szolgáló intézmények, önkormányzatok programjainak, rendezvényeinek támogatása
  7. A természeti és épített környezet rekreációs, közösségi, kulturális célú fejlesztése

 

A CLLD forrásból tervezett műveletekkel a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján készülő helyi felhívások keretében a mohácsi székhellyel, telephellyel rendelkező köz és civil szférából jelentkező szervezetek kaphatnak támogatást. Az egyes beavatkozási területek esetében a projektek kiválasztása a Stratégiában meghatározott kritériumok alapján történik. A HKFS tartalma folyamatos felülvizsgálat tárgya és szükség esetén az akciócsoport módosításokat, a forrásátcsoportosítást kezdeményezhet.

14 szervezet közös összefogásával alakult meg a Mohácsi Helyi Közösség, amely felel a célok megvalósításáért. Munkaszervezete a HACS tagok által, az alapítószervezetek közül kiválasztott Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület.